Styret

Mosseskogen Vel

Styret i Mosseskogen Vel består av :

 

 

Styreleder: Odd Olav Aasvik

 

 

Nestleder: Monica Skeide Glad

 

 

Sekretær: Knut Eriksen

 

 

Kasserer: Liv Berger

 

 

Styremedlem: Per-Jørgen Johnsen

 

 

Styremedlem: Rune Dramstad

 

 

1. varamedlem: Ronny Bischof

 

 

2. varamedlem: Audhild Sørling