Styret

Mosseskogen Vel

Styret i Mosseskogen Vel består av:

 

 

Styreleder: Monica Skeide Glad

 

 

Nestleder: Odd Olav Aasvik

 

 

Sekretær: Knut W. Eriksen

 

 

Kasserer: Liv Berger

 

 

Styremedlem: Monica Aasen

 

 

1. varamedlem: Audhild Sørling

 

 

2. varamedlem: Grete Molbekk