Mosseskogen Vel

Styret i Mosseskogen Vel består av:Styreleder: Monica Skeide GladNestleder: Odd Olav AasvikSekretær: Kasserer: Tordis YrvumStyremedlem: Monica Aasen1. varamedlem: Audhild Sørling2. varamedlem: Grete Molbekk