Mosseskogen Vel

Generelle vilkår for leie av lokaler i Fritidshuset, Mosseskogen vel – revidert 1. februar 2012 1. De som leier er ansvarlig for orden og sømmelighet i og omkring huset i den tid arrangementet varer.
 2. Leier er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå på eiendom eller inventar i forbindelse med arrangementet.

Skader som oppstår må snarest mulig meldes til utleier.

Hvis leier oppdager tidligere oppståtte skader skal dette meldes til utleier.

Eventuelle skader erstattes umiddelbart og etter regning som sendes leietager.

 1. Utleier fraskriver seg et hvert ansvar for klær i garderobe, og skader som oppstår på klær ved opphold i lokalene. Velet er ikke ansvarlig for ting som blir satt igjen.
 2. KUN FORENINGER KAN LEIE LOKALER TIL ÅPNE FESTER.
 3. Personer under 25 år har ikke adgang til å leie lokaler.
 4. Møter og sammenkomster skal være avsluttet innen kl. 23.00

Fredag og lørdag kan lokalene disponeres ut over denne tid. Dog ikke lenger en kl. 02.00

Etter avtale med utleier kan rydding av huset utføres søndag innen kl. 10.00

 1. MUSIKKEN SKAL SLUTTE Å SPILLE KL. 01.00
 2. LEIETAGER HAR ANSVAR FOR AT HUSET BLIR LUKKET OG LÅST ETTER BRUK.
 3. HUSK AT ALT LYS BLIR SLUKKET HVER GANG HUSET FORLATES.
 4. Avbestilling av lokaler må skje minst 2 uker før utleiedato. Dersom denne frist ikke overholdes, må leie for bestilte lokaler betales.
 5. For bruker av huset gjelder forøvrig de til enhver tid gjeldene politivedtekter og brannforskrifter, samt bestemmelser om bevertning og skjenking.Huskomiteen

Fritidshuset, Mosseskogen vel